Billedet vider en klient, der får behandling.

Der er 3 former for smerte

1: Der er den form for smerte, der kommer ind i kroppen. Det er udefrakommende slag eller stød.

2: Der er smerte lagret/gemt i kroppen, men som ikke føles som smerte. Ofte føles det som en begrænsning i motorikken (bevægelsesapparatet) eller som uarbejdsdygtighed. Det er altså en smerte, man har vænnet sig til, men som man kan blive opmærksom på under en behandling, når den forlader kroppen. Der kan ligge meget gemt smerte i kroppen – uden at man i  det daglige er klar over det.

3: Der er kronisk smerte i kroppen. Det er smerte, der er opstået over tid (kort eller længerevarende), og den kan som i eksempel 2 også være lagret/gemt i kroppen. Smerten opleves konstant, eller den opleves kun, når man foretager en bestemt bevægelse – eller ikke foretager en bestemt bevægelse. Med til denne type hører også smerte, der er periodisk eller flytter sig rund i kroppen.

For de 2 sidstnævnte eksempler gælder det, at smerten ofte skyldes forudgående stress, chok eller traumer, og der kan være mange årsager til, at man ikke får afviklet/udført hændelser, men i stedet lagrer/gemmer smertelige oplevelser i kroppen. Det være på grund sociale omstændigheder; Man kan ikke - man vil ikke - man må ikke osv. Eller det kan skyldes uvidenhed om kroppens biomekanik, hvilket kan medfører forkerte arbejdsstillinger, der virker kontraproduktiv for kroppen.

Virkeligheden er dog mere kompliceret end eksemplerne ovenfor. I gemmen livet kan man blive udsat for mange udefrakommende slag eller stød, og tilmed være under mange forskellige slags negative stressoplevelser, der alle, når de bliver lagt sammen, kan give forskellige slags smertetilfælde.

Ondt i nakken er ikke bare ondt i nakken, for hvor er problemet?

Eksempel:
En skæv Hoften → skæv rygsøjle → smerter i nakken.

Dernæst - Hvad er årsagen på de psykiske plan?
Det kan blive aktuelt, hvis fascia ikke umiddelbart vil løsnes.

Det kan være en fordel at læse siden fascia for at forstå, hvad spændt bindevæv kan forårsage.

Hvordan man også kan forklare, hvad smerte er

I følge Tom Myers, så kan smerte defineres på følgende måde:

Pain is sensation accompanied by the motor intention to withdraw.

Oversat til dansk.
Smerte er en sensation (fornemmelse) ledsaget af lysten til at trække sig tilbage.

Hvis fornemmelsen medfører, at man ikke får lyst/behov for at trække sig tilbage, er der ikke tale om smerte. Så er der kun tale om en fornemmelse.

Om det er en positiv fornemmelse eller ej kan variere fra person til person – fra situation til situation – og fra dag til dag.

Nedenfor er der en video, hvor Tom Myers forklarer om sin definition. Citatet ovenfor kommer cirka 3 minutter inde i videoen.

Spændt bindevæv / fascia kan medføre smerte

For alle 3 ovenfor nævnte tilfælde gælder det, at bevægelsen i bindevævet / fascia bliver begrænset. Det får den konsekvens, at nerveenderne, der fører ud til fascia, bliver klemt, og eftersom der er omkring 6 gange så mange nerveender i fascia end i muskelfibre, er det oftest i fascialagene, at problemet skal findes – og derfor også løses.

Når bindevævet / fascia bliver løsnet, mindskes eller helt forsvinder presset på nerveenderne, og smerten forsvinder.