Behandlingsmetoder

På denne side får du et overblik over, hvilke behandlingsmetoder jeg anvender.
Billeder viser en person, der forsøger at få overblikke over verdensaltet.
Information

Indledning

Ved foden af enhver vellykket behandlingsrejse ligger en dyb forståelse for klienten som et helt menneske. I en verden, hvor behandlinger ofte fokuserer snævert på isolerede symptomer, står jeg fast i troen på den holistiske tilgang. Det betyder, at jeg ser dig i din fulde kompleksitet - både fysisk,  følelsesmæssigt og mentalt. Min tilgang er rodfæstet i et dybdegående kendskab til kroppen og sindet, hvor jeg fokuserer på at harmonisere og balancere hele mennesket. Gennem metoderne nævnt på denne side skabes grundlaget for dyb og varig heling, noget der kun kan lade sig gøre ved at erkende den unikke sammenhæng, der er imellem krop og sind.
Billedet viser en hånd, der modtager behandling.

Myofascial Release

Denne metode fokuserer på at løsne spændt bindevæv (fascia). Jeg udfører det på en mild måde.
Læs mere
Billedet viser en kvinder, der ligger på maven på briks. Hun modtager behandling.

Visceral Manipulation

Denne metode fokuserer på behandling af organer. Den er mild og meget effektiv.
Læs mere
Billedet viser en person med ryggen til, der modtager behandling.

Holistic Somatic Coaching

Denne metode fokuserer på vi nervesystemet at genskabe forbindelserne fra hjernen og kroppen.
Læs mere
Billede viser et rum, hvor en person er i færd med at lave sansemotorik

Sansemotorik

Denne metode fokuserer på at den grundmotoriske færdigheder automatiserer.
Læs mere
Billedet viser er programmeringsrum, hvor der stå en computer på et bord

Neuro-Lingvistisk Programmering

Metode fokuserer på at ændre tankemønstre og dermed ændre handlemønstre.
Læs mere
Billedet viser et coaching lokale med to stole og et bord

Protreptik

Formålet med Protreptik er, at opdage sine egne grundholdninger, grundværdier og handlemåde.
Læs mere
Information

En kort beskrivelse af de 6 behandlingsmetoder

Som en erfaren kropsterapeut indenfor Myofascial Release, Visceral manipulation, Funktionale Integration, Sansemotorik, Neuro-Linguistic Programming (NLP) og Protreptik, vil jeg præsentere en dybdegående forståelse af, hvordan disse metoder kan anvendes til behandling af et bredt spektrum af lidelser. Klikker du på billederne ovenover, er der mere information til de forskellige behandlingsmetoder.
Myofascial Release er en alternativ behandlingsform, der er effektiv til behandling af spændt bindevæv. Og eftersom alt i kroppen er pakket ind i bindevæv, kan denne metode reducere eller helt fjerne smerter, forbedre blod- og lymfecirkulationen, og stimulere strækrefleksen i musklerne.
Visceral manipulation er en blid manuel teknik, der specifikt fokuserer på bindevævet omkring organerne. Med bløde bevægelser bliver det spændte bindevæv omkring organerne løsnet, så organet igen kan pulsere (altså udvide sig og trække sig sammen), hvilket fremme organets funktionsevne.
Funktionel Integration kan bedst beskrives, som en metode til at genskabe kontakten imellem hjernen/nervesystemet og resten af kroppen. Det er meget vigtigt at genskabe kontakten til kroppen, for det er i denne proces, at smerter bliver reduceret.
Sansemotorik er i udgangspunktet designet til småbørs sansemotoriske udvikling fra at ligge på ryggen til at løbe, hoppe og springe. Men det har vist sig, at også vokse kan have gavn af at udføre sansemotoriske øvelser. Specielt er det meget vigtigt at udføre de øvelser, der relaterer sig til det eller de udviklingstrin, man som barn ikke fik udviklet.
Neuro-Lingvistisk Programmering tager udgangspunkt i, at alle mennesker oplever verdenen igennem overbevisninger. Det kan være kulturelle overbevisninger, og det kan være personlige overbevisninger. Problemerne opstår for den enkelte, hvis der er modstrid i mellem disse overbevisninger, eller hvis de virker kontraproduktivt i forhold til dét, man gerne vil.
Protreptik betyder "at vende et menneske mod sig selv". Og hvorfor er det vigtigt? Fordi en handling ofte er baseret på en følelse, og en følelse ofte er baseret på en tanke. Desværre kan "den der tænker" være manipuleret til at tænke en uhensigtsmæssig tanke, hvilket vil skabe uhensigtsmæssige følelser og handlinger, hvilket ofte føre til konflikt, eller det der er værre. Men, hvis man vender det enkelte menneske mod sig selv, har dette menneske muligheden for at lære at gøre det gode for det godes egen skyld. Det er altså ikke af pligt eller refleksion, at man vælger at gøre det gode, men af ren og skær tilbøjelighed. Du kan læse mere om emnet i bogen Den nikomakhæiske etik af Aristoteles.