Antal Behandlinger

Hvor mange behandlinger skal du have?
Det kommer an på, hvad problemet er.

Smerte i forbindelse med et mindre uheld i sidste uge er ikke det samme som kroniske smerter igennem 40 år på grund forkerte arbejdsstillinger.

Dertil kommer at:
   1: smerte kan være fysisk betinget
   2: smerte kan være psykisk betinget
   3: smerte kan være både fysisk og psykisk betinget

Alle mennesker er jo forskellige, og derfor har ingen oplevet det samme igennem livet eller været udsat for de samme ting.

    1: I sjældne tilfælde kan 1 behandling være nok.
Ved mindre fysiske uheld, eller hvor kroppen er lidt skæv, får de fleste mellem 2 til 5 behandlinger.

   2: Ved større eller mange fysiske uheld får de fleste mellem 6 til 10 behandlinger. Dette er også gældende, hvor ryggen er meget skæv, hvis man er svajrygget, eller hvis ryggen tilmed er roteret til den ene side.

   3: Hvis der er tale om en lettere Skoliose eller Scheuermann (hvor nak- og ryghvirvler ikke er kileformede) får de fleste mellem 10 til 20 behandlinger.

   4: I tilfælde hvor smerten er forårsaget af stress, chok eller traumer er det meget individuelt. Det kan variere i mellem 5 til 20 behandlinger. For er der tale om gamle stress-oplevelser, der ''bare'' skal løsnes ved at anvende Myofascial Release, er behandlingsforløbet ofte kortere, end hvis der er tale om stress-oplevelser i hverdagen, man ikke umiddelbart kan vriste sig fri af.

I det sidstnævnte tilfælde kræver det ofte, at man er parat til at tage sine livsbetingelse op til revision eller lære at håndtere de nuværende livsbetingelser anderledes. Det er ikke altid let.

Hvor lang tid imellem behandlingerne?

De fleste vælger 1 gang om ugen. Men du kan også vælge 1 gang om måneden.

Reaktioner efter behandlingen

Eftersom alle mennesker er forskellige, er de kropslige reaktioner i udgangspunktet også forskellige.

Der er dog visse overordnede reaktionmønstre.

   1: De fleste har en positiv oplevelse umiddelbart efter endt behandling.

   2: Færre kan ikke mærke nogen forskel efter endt behandling. Det kan de så til gengæld senere på dagen eller den følgende dag.

   3: Andre mærker først en positiv ændring efter et par dage.

Tilbagefald

Hvis man har ondt i nakken, og smerten er forårsaget af ''noget'' i nakken, burde der ikke være tilbagefald efter endt behandling.

Med mindre at smerten skyldes forkerte arbejdsstillinger, som man vender tilbage til, eller hvis smerten skyldes et stress-relateret arbejdsmiljø, som det kan være vanskeligt at ændre på.

Tilbagefald kan også forekomme, hvis smerten i nakken er en kompensations-smerte. Det vil sige, at smerten i nakken skyldes, at nakken er spændt - fordi ryggen er spændt - fordi ryggen er skæv.

Hvis man i sådant et tilfælde kun får behandlet nakken og ikke ryggen, vil spændtheden og smerten i nakken vende tilbage.