Hvad er smerte: en omfattende guide

I udgangspunktet er smerte en negativ oplevelse - noget man helst vil være foruden. Men kan smerte også være en positiv frugtbar oplevelse?
Billedet viser to personer. En i smerte og en i glæde.
Information

Hvad er smerte?

Smerte er en kompleks oplevelse, der involverer både fysiske og psykologiskekomponenter. Det er en sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der signalerer skade eller potentiel skade i kroppen. Smerte er ikke blot en fysisk fornemmelse; det er også en psykologisk tilstand, der kan påvirkes af en række faktorer, herunder stress, traumer og undertrykkelse.

Hvorfor føler man smerte?

Smerte fungerer som en advarselssystem, der informerer os om, at noget er galt i kroppen. Det kan være resultatet af en fysisk skade, en sygdom eller en følelsesmæssig tilstand. Smerte er også tæt knyttet til spændt bindevæv (fascia), som kan blive påvirket af stress, chok, traumer og undertrykkelse. Når fasciaen bliver spændt, kan det føre til en række lidelser og smerter i kroppen.

Der er 3 former for smerte

  • Der er den form for smerte, der kommer ind i kroppen. Det er udefrakommende slag eller stød.
  • Der er smerte lagret/gemt i kroppen, men som ikke føles som smerte. Ofte føles det som en begrænsning i motorikken (bevægelsesapparatet) eller som uarbejdsdygtighed. Det er altså en smerte, man har vænnet sig til, men som man kan blive opmærksom på under en behandling, når den forlader kroppen. Der kan ligge meget gemt smerte i kroppen – uden at man i det daglige er klar over det.
  • Der er kronisk smerte i kroppen. Det er smerte, der er opstået over tid (kort eller længerevarende), og den kan som i eksempel 2 også være lagret/gemt i kroppen. Smerten opleves konstant, eller den opleves kun, når man foretager en bestemt bevægelse – eller ikke foretager en bestemt bevægelse. Med til denne type hører også smerte, der er periodisk eller flytter sig rund i kroppen.
For de 2 sidstnævnte eksempler gælder det, at smerten ofte skyldes forudgående stress, chok eller traumer, og der kan være mange årsager til, at man ikke får afviklet/udført hændelser, men i stedet lagrer/gemmer smertelige oplevelser i kroppen. Det være på grund sociale omstændigheder; Man kan ikke - man vil ikke - man må ikke osv. Eller det kan skyldes uvidenhed om kroppens biomekanik, hvilket kan medfører forkerte arbejdsstillinger, der virker kontraproduktiv for kroppen.
Virkeligheden er dog mere kompliceret end eksemplerne ovenfor. I gemmen livet kan man blive udsat for mange udefrakommende slag eller stød, og tilmed være under mange forskellige slags negative stressoplevelser, der alle, når de bliver lagt sammen, kan give forskellige slags smertetilfælde.
Ondt i nakken er ikke bare ondt i nakken, for hvor er problemet?
Eksempel:
En skæv Hoften → skæv rygsøjle → smerter i nakken.
Dernæst - Hvad er årsagen på det psykiske plan?
Det kan blive aktuelt, hvis fascia ikke umiddelbart vil løsnes.
Det kan være en fordel at læse siden fascia for at forstå, hvad spændt bindevæv kan forårsage.

Hvordan man også kan forklare, hvad smerte er

I følge Tom Myers, så kan smerte defineres på følgende måde:
Pain is sensation accompanied by the motor intention to withdraw.
Oversattil dansk.
Smerte er en sensation (fornemmelse) ledsaget af lysten til at trække sig tilbage.
Hvis fornemmelsen medfører, at man ikke får lyst/behov for at trække sig tilbage, er der ikke tale om smerte.
Så er der kun tale om en fornemmelse.
Om det er en positiv fornemmelse eller ej kan variere fra person til person – frasituation til situation –
og fra dag til dag.

Tom Myers

Nedenfor er en video, hvor Tom Myers forklarer om sin definition, hvad er smerte. Citatet ovenfor kommer cirka 3 minutter inde i videoen.

Spændt bindevæv / fascia kan medføre smerte

For alle 3 ovenfor nævnte tilfælde gælder det, at bevægelsen i bindevævet / fascia bliver begrænset. Det får den konsekvens, at nerveenderne, der fører ud til fascia, bliver klemt, og eftersom der er omkring 6 gange så mange nerveender i fascia end i muskelfibre, er det oftest i fascialagene, at problemet skal findes – og derfor også løses.
Når bindevævet / fascia bliver løsnet, mindskes eller helt forsvinder presset på nerveenderne, og smerten forsvinder.

Hvorfor kan det gøre ondt at modtage massage?

Konventionel massage kan nogle gange forårsage smerte, fordi den kan stimulere områder af kroppen, hvor der er opbygget spændinger eller adhæsioner i fasciaen (sammenklistret bindevæv). Dette kan føre til en "rivning" af forbindelserne mellem vævene, hvilket kan opleves som smertefuldt. Dog er denne "rivning" foretage på en blid måde ofte nødvendig for at forbedre bevægelsesområdet og reducere spændinger.

Har menneskeheden brug for smerte sig?

Smerte har spillet en vigtig rolle i menneskets evolution. Det har fungeret som en overlevelsesmekanisme, der har hjulpet os med at undgå farer og lære af vores fejl. I en bredere kontekst kan smerte også ses som en katalysator for personlig og kollektiv vækst, det tvinger os til at konfrontere vores begrænsninger og søge løsninger, hvilket i sidste ende fører til udvikling og forbedring.

Hvad er positiv brugbar smerte?

Positiv brugbar smerte er den type smerte, der tjener et formål og fører til positiv forandring. Dette kan inkludere den smerte, man føler under intens træning, som fører til muskelvækst og forbedret kondition. Det kan også være den smerte, der kommer med personlig vækst eller helbredelse.

Hvad er negativ destruktiv smerte?

Negativ destruktiv smerte er smerte, der ikke tjener noget formål og kan føre til yderligere skade eller lidelse. Dette kan være kronisk smerte, der er resultatet af en ubehandlet skade eller en sygdom, der ikke er blevet ordentligt behandlet.

Er det lykken at være total smertefri?

Billedet viser et skib i et oprørt hav. Men der er land og håb forude.
At være fuldstændig og totalt smertefri er ikke nødvendigvis ensbetydende med at være lykkelig. Smerte er en naturlig kropslig funktion og kan i nogle tilfælde være nødvendig for vækst og udvikling. Det ultimative mål er ikke at eliminere smerte, men derimod at forstå kroppens signaler. Det er måske den måde reel læring finder sted på.